Heropstart februari

Beste Brigands

We hebben goed nieuws!

Vanaf dit weekend mogen we weer ‘volledig’ herstarten. Dit kan helaas niet zonder enkele nieuwe maatregelen waar we ons allemaal aan zullen moeten houden.

We sommen de belangrijkste even op:

  1. Activiteiten moeten verplicht buiten worden georganiseerd vanaf 13 jaar en bij mate van het mogelijke voor kinderen tot en met 12 jaar.
  2. Kinderen mogen maximaal 1 hobby per week uitoefenen.
  3. Begeleiders respecteren de regels van social distancing en dragen een mondmasker. Dit geldt ook voor de leeftijdsgroepen +12 jaar, vanaf Jonggivers dus ook een mondmasker.
  4. Activiteiten moeten worden georganiseerd in bubbels van maximaal 10 leden. (bij -12 zal in de krokusvakantie vanaf 12/2 tot en met 21/2 een uitbreiding tot 25 personen mogelijk zijn.)

Om deze laatste regel vlot te laten verlopen, vragen we dat ieder lid zich voor elke vergadering (tot en met vrijdag) registreert via onze website: https://www.brigands.be/zondagen/. Dit staat uitgewerkt in bijgevoegd stappenplan. Zo kunnen wij tijdig de bubbels uitwerken en de activiteiten organiseren op basis van de ingeschreven leden. We vragen uitdrukkelijk om enkel te registreren wanneer je zeker bent dat je er de eerstvolgende vergadering bent.

Bij het aankomen op de activiteit zal de leiding de juiste bubbel aanwijzen. Wij doen ons uiterst best om de ingeschreven leden te verdelen in een bubbel met hun vrienden. Wij vragen jullie begrip, indien er een zekere ontevredenheid heerst, het is dan ook geen optimale situatie.

Door de nieuwe bubbel indeling zijn we genoodzaakt om meer ruimte te voorzien bij het starten van de scouts. Belangrijk om te weten is dat:

  • De kapoenen en kawellen (-12) starten zoals afgelopen weken aan de lokalen.
  • De jong-givers en givers (+ 12) starten aan de Lo (groot grasveld aan de kluis, zie link: https://goo.gl/maps/WAj9x5pFqqqCvykM9

 

Deze zondag 07/02/2020 zal dienen als ‘testweekend’ om daarna eventueel bij te sturen waar nodig. 

 

We danken iedereen voor het begrip en zien jullie graag zondag (eindelijk) terug!

Scoutse groeten,

Leiding Brigands

[Bijlage 1]: Stappenplan deelname vergaderingen